دوره مهمانداری

آموزشگاه هوانوردی همابا ما مهماندار شوید

تربیت مهمانداری

« آگهي تربيت مهماندار هوائي »
بمنظور تربيت و آموزش مهماندار هوائي اين شركت در نظر دارد تعدادی داوطلب با شرایط زیر پذیرش نماید :
شرايط مورد نياز :
1 .دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم متوسطه
2. دارا بودن حداقل سن 18 سال تمام
3. داشتن حداقل قد 160 سانتیمتر تمام و وزن متناسب با قد(الزامی است)
4.ارائه تاییدیه پزشکی مبنی بر برخورداری از سلامت کامل به تشخیص مرکز پزشکی هوائی سازمان هواپیمائی کشوری.
5. دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه و يا معافيت دائم غير پزشكي در مورد آقایان .
6. موفقیت در آزمون زبان انگلیسی ( در حد دیپلم)
**   مدت زمان آموزش حدود 5 ماه خواهد بود و در صورت موفقیت در دوره زبان انگلیسی داوطلبان در دوره تخصصی شرکت داده خواهند شد و پس از پایان دوره گواهينامه معتبر اعطاء مي‌گردد.
**   شهریه دوره مبلغ 135،000،000 ریال که در ابتدای دوره  55,000,000  ریال و مابقی در 3 قسط اخذ خواهد گردید .
**   شايان ذكر است اين شركت هيچگونه تعهدي جهت استخدام داوطلبين پس از طي دوره مذكور را نداشته و صرفاً در صورت نياز شركتهاي هواپيمائي به استخدام مهماندار از وجود آنان استفاده خواهد شد.
« بديهي است به مدارك ناقص ، مخدوش و يا مداركي كه پس‌از مهلت مقرر ارسال‌شود ترتيب اثر داده‌ نخواهد‌شد.»


فرم ثبت نام