دوره مقررات حمل حیوانات زنده

حمل هوایی حیوانات زنده، بخصوص ارسال هوایی حیوانات خانگی ، یکی از خدمات مهم و بسیار تخصصی میباشد. حمل حیوانات زنده با هواپیما، نیاز به دانش کافی و بسترسازی شرکت حمل، از لحاظ مدارک و چگونگی حمل حیوانات زنده دارد. دانش بالای شرکت حمل هوایی سبب میشود حیوان شما با سلامت و امنیت کامل، توسط هواپیما حمل شده و با کمترین استرس و نگرانی به مقصد مورد نظر شما برسد. شرکت کنندگان این دوره علاوه بر آشنایی با الزامات و دستورالعمل های شرکت های دارای مجوز حمل حیوانات زنده ، با دستورالعمل هایی همچون تقسیم بندی و شناسایی موجودات زنده ، رفتارهای آنها و نحوه چیدمان باکس های مورد نظر در قسمت‌های مختلف بار آشنا می شوند.

 

 

Duration:4 Days
No. of Participants: Min. 8-Max.28
Training Syllabus:
Terms and Definitions
Shipper’s Responsibilities
Carrier’s Responsibilities
Government Regulations
Carriers Regulations
Reservation and Advanced Arrangement
Reservations
Schedules and Routings
Interline Advanced Arrangement
Delivery to the Consignee
Persons Accompanying Consignments
Animal Behavior
General
Disturbance
Segregation
Classifications and Identifications of Live Animals
Documentation
Shipper’s Certification
Air Waybill
Notification to Captain
Container Requirements
General Requirements
Stocking Densities
Marking and Labeling
General Requirements
Marking
Labeling
Handling Procedures
Acceptance of Live Animals
Ground Handling of Animal Shipments
Loading Procedures
Specific Handling Procedure
Feeding and Watering
Advice to Captain
Health and Hygiene
Life Science Logistics for Laboratory Animals
Health Status Classification
Animal Type, Number and Condition
Additional Species Considerations
Container Considerations
Other Considerations
World Organization for Animal Health
General Information