دوره خدمات مسافر

این دوره در دو سطح مقدماتی و پیشرفته برگزار می شود که شرکت کنندگان در طول دوره با دستورالعمل های سازمان های ایکائو و یاتا ، بلیط های مسافرتی ، مقدار وزنی که مسافران می‌توانند با خود حمل کنند ، چکینگ مسافر و دستورالعملهای کالاهای خطرناک آشنا خواهند شد.

Duration: 5 Days
No. of Participants: Min. 8-Max.28
Training Syllabus:
INTRODUCTION.
INTERNATIONAL ORGANIZATION / IATA – ICAO – WHO.
WARSAW CONVENTION.
CONDITION CONTRACT IN DOM – INT TICKET.
PASSENGER – TICKETS, DOM – INT.
BAGGAGE HANDLING.
PASSENGER FREE ALLOWANCE BAG WEIGHT / PIECE CONCEPT.
EXCESS BAGGAGE TICKET.
AIRLINE GEOGRAPHY.
PASSENGERS CHECKED.
۵th AIR FREEDOM.
A.H.M (AIRPORT HANDLING MANUAL).
T.I.M (TRAVEL INFORMATION MANUAL).
O.A.G (OFFICIAL AIRLINE GUIDES).
FLIGHT REPORT.
SEAT CHART.
DANGEROUS GOODS REGULATION.