دوره CPL INTEGRATED (پیوسته)

دانشجویان با شرکت در این دوره به صورت پیوسته برای مقطع CPL تحصیل می کنند و دیگر نیازی به دریافت مدرک PPL  نمی باشد.دانشجویان پس از گذراندن این دوره می توانند در امتحان سازمان هواپیمایی کشوری شرکت کنند ، ولی دریافت لایسنس CPL منوط به گذراندن پرواز ها و چک های پروازی می باشد.