دوره CPL/IR INTEGRATED (پیوسته)

دانشجویان با شرکت در این دوره به صورت پیوسته برای مقطع CPL/IR تحصیل می کنند و دیگر نیازی به دریافت مدرک PPL  نمی باشد.دانشجویان پس از گذراندن این دوره می توانند در امتحان سازمان هواپیمایی کشوری شرکت کنند اما دریافت لایسنس CPL/IR منوط به گذراندن پرواز ها و چک های پروازی می باشد.