دوره ATP INTEGRATED (پیوسته)

دانشجویان با شرکت در این دوره به صورت پیوسته برای مقطع ATP تحصیل می کنند و دیگر نیازی به دریافت مدرک PPL  ، CPL  و IR نمی باشد.دانشجویان پس از گذراندن این دوره می توانند در امتحان سازمان هواپیمایی کشوری شرکت کنند اما دریافت لایسنس ATPL منوط به گذراندن پرواز ها و چک های پروازی می باشد.