دوره های زبان تخصصی

یکی از شروط لازم برای دریافت گواهینامه های خلبانی قبولی در آزمون تخصصی زبان که همان LPR است می باشد ، مرکز آموزشهای هوایی هما با برگزاری دوره‌های مختلف برای افرادی که نیاز به یادگیری کامل این زبان را دارند یا افرادی که نیاز به بازآموزی برای امتحان سازمان هواپیمایی کشوری را دارند بر اساس یک دستورالعمل مشخص س با استفاده از اساتید مجرب دوره های زبان تخصصی را در این مرکز برگزار می نماید.