دوره های آموزشی

با توجه به علاقمندی و وضعیت تحصیلی و شغلی خود میتوانید مطابق با دسته بندی های زیر، مسیر آموزشی خود را انتخاب کنید و اطلاعات بیشتری کسب نمایید

دوره های آموزشی

با توجه به علاقمندی و وضعیت تحصیلی و شغلی خود میتوانید مطابق با دسته بندی های زیر، مسیر آموزشی خود را انتخاب کنید و اطلاعات بیشتری کسب نمایید

helicopter-pilot-reading-map--e1630636153760.jpg
دوره های آموزشی پایه

دوره های آموزشی پایه

مختص علاقمندان به رشته های صنعت هوانوردی

the-pilots-of-aircraft-prepares-for-landing-at-the-airport-e1630636173790.jpg
آموزش ضمن خدمت OJT

آموزش ضمن خدمت OJT

مختص شرکت های هواپیمایی و پرسنل شاغل

small-plane-before-take-off-e1630636423303.jpg
آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

مختص علاقمندان به تقویت زبان انگلیسیِ عمومی و تخصصی

plane-on-autopilot-e1630636129768.jpg
Instrument Rating

Instrument Rating

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

cheerful-young-man-giving-flight-lesson-to-woman.jpg
Flight Instructor Course

Flight Instructor Course

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

aerial-view-of-airplane-at-airport.jpg
Ground-ATPL

Ground-ATPL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt