نقش مسافران در پیشگیری از سوانح هوایی

نقش مسافران در پیشگیری از سوانح هوایی هواپیماها، ابزاری بسیار مهم در حمل و نقل جهانی هستند و هر روز میلیون‌ها نفر از آن‌ها استفاده می‌کنند. با افزایش تعداد پروازها و حجم مسافران، اهمیت پیشگیری از سوانح هوایی نیز به مراتب بیشتر شده است. در این راستا، نقش مسافران در پیشگیری از سوانح هوایی بسیار […]