فارس می‌تواند کانون آموزش صنعت هوانوردی باشد

به گزارش ایرنا، خلبان پدرام شیرازی در حاشیه همایش آموزش های هوانوردی با بیان اینکه یکی از موضوعاتی نیاز به آموزش بیشتر دارد موضوع مدیریت خطای انسانی در صنعت هوانوردی است افزود : خطای انسانی در بسیاری از حوادث موجب زیان‌های فراوان شده است. او با طرح سوالی مبنی بر اینکه آیا فرزندان ما در […]